Blog

Bệnh di truyền

4 nhóm bệnh di truyền nguy hiểm cần biết

DNA Medical Technology | 13-06-2019

Ung thư, tim mạch, thoái hoá thần kinh, dị tật là các nhóm bệnh có nguyên nhân do rối loạn về gen và được xếp vào nhóm nguy cơ cao đáng được chú ý nhất.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền