Tại sao bệnh ung thư có tên gọi khác là bệnh K

Tại sao bệnh ung thư có tên gọi khác là bệnh K, bệnh ung thư là gì, bệnh K là gì, nghị luận về bệnh ung thư, mọi thắc mắc sẽ có ngay trong bài viết sau đây

DNA Medical Technology | 02-12-2019


Đa số thân nhân bệnh ung thư vẫn hay nghe nói đến cụm từ bệnh K để nói về ung thư, vậy tại sao ung thư lại gọi là bệnh K, bệnh K là gì?

Ngày nay tỉ lệ người chết do ung thư đã và đang tăng dần đột biến, các nguyên nhân bao gồm môi trường tác động và do ADN di truyền từ người thân.

Bệnh ung thư hay còn gọi là bệnh K do chữ Cancer được viết tắt là Ca và trong tiếng Việt thì chữ Ca và K đọc giống nhau nên bệnh ung thư được ký hiệu là K

Xem thêm lý giải tại sao ung thư gọi là K

 

Tags:

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền