Chuyên gia của chúng tôi

TIẾN SĨ BÙI CHỈ BẢO

Tiến sĩ tại Đại học Y Sungkyunkwan (Hàn Quốc). Hiện đang là Phó khoa Vi sinh – Trưởng Đơn vị Sinh học phân tử Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Giảng viên Khoa Y - ĐH Quốc gia TP HCM.
xem thêm

THẠC SĨ PHẠM THỊ THANH THỦY

Đạt học vị Thạc sĩ tại Đại học Nottingham Trent (Anh). Hiện đang là Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển R&D tại DNA Medical Technology.
xem thêm

THẠC SĨ PHAN NGUYỄN LIÊN ANH

Thạc sĩ Phan Nguyễn Liên Anh tốt nghiệp tại Đại học Y dược TP.HCM. Hiện chị đang là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và là giảng viên Khoa Y - ĐH Quốc gia TP HCM.
xem thêm

BÁC SĨ LÊ THỊ THANH HỒNG

Bác sĩ Lê Thị Thanh Hồng hiện là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Tốt nghiệp đại học Y Dược TP.HCM CKII.
xem thêm

BÁC SĨ BÙI THỊ THỦY TIÊN

Bác sĩ Bùi Thị Thủy Tiên hiện đang làm Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương.
xem thêm

BÁC SĨ NGUYỄN THỤY MINH THƯ

Bác sĩ Nguyễn Thụy Minh Thư hiện là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và là giảng viên Khoa Y - ĐH Quốc gia TP HCM.
xem thêm