BÁC SĨ LÊ THỊ THANH HỒNG

Học viên CKII, Đại học Y Dược TP.HCM

Bác sĩ điều trị Bệnh viện Ung bướu TP HCM