NGUYỄN THỤY MINH THƯ

Thạc sĩ, ĐH Y Dược TP HCM

Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Giảng viên Khoa Y - ĐH Quốc gia TP HCM