BÙI CHÍ BẢO

Tiến sĩ, Đại học Y Sungkyunkwan (Hàn Quốc)

Phó khoa Vi sinh – Trưởng Đơn vị Sinh học phân tử Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Giảng viên Khoa Y - ĐH Quốc gia TP HCM