420 Fitness Playground là phòng tập ngoài trời có diện tích 420m2. Với không gian thoáng mát, 420FP thiết kế các bài tập được mô phỏng dựa trên các chuyển động cơ bản của cơ thể con người và ưu tiên sử dụng trọng lượng cơ thể (body weight) để tạo ra sức mạnh ứng dụng vào các hoạt động hằng ngày.