CJ Corporation là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có trụ sở chính tại Seoul. Tập đoàn CJ Việt Nam bao gồm nhiều doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học, giải trí và truyền thông, mua s