Được thành lập vào năm 2014, eDoctor là công ty công nghệ với mong muốn sẽ xây dựng được một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện thông qua ứng dụng trên điện thoại.  eDoctor luôn nỗ lực hoàn thiện những giải pháp sức khỏe phù hợp và tiện lợi với người dù