FAHASA - FAHASA là đơn vị có gần 40 năm kinh doanh và phục vụ xã hội, nên FAHASA đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính, định hướng phát triển, hoạch định chiến lược kinh doanh và khả năng tiếp thị giỏi. Luôn là đơn vị đi tiên phong trong nhiều hoạt động xã hội.Nổi bật nhất là Hội sách Thành Phố Hồ Chí Minh, được định kỳ tổ chức 2 năm một lần.