Được thành lập vào năm 2002, Nam Hương Corp là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong lĩnh vực phát hành tạp chí và tổ chức sự kiện tại Việt Nam.