Được trang bị cho mình với năng lực tài chính một cách mạnh mẽ, quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, phát triển ổn định. Ngân hàng SCB Bank đã phát triển theo hướng ngân hàng hiện đại và đa năng đáp ứng hầu hết các nhu cầu hiện tại của khách hàng tại Việt Nam. Bằng những chiến lược và hoạt động đúng đắn, SCB đã thực hiện cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, đầy tính tiện ích, nhanh chóng để có thể giúp khách hàng hài lòng.