Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến di truyền

DNA Medical Technology | 15-05-2019


HỎI: Tôi bị dương tính hay âm tính với các bệnh di truyền?
ĐÁP: Kết quả xét nghiệm di truyền tổng quát được phân tích dựa trên trình tự bộ gen mã hoá của bệnh nhân, thông tin về biến thể gene giúp hỗ trợ xác định, dự đoán hoặc giải thích về nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân. Tuy nhiên, kết quả bạn có đột biến gây bệnh di truyền chưa khẳng định hoàn toàn tương lai mắc bệnh này nếu như bệnh đó có thể góp phần bời các yếu tố môi trường như thói quen sinh hoạt và việc định kì tầm soát gíup kiểm soát tốt sự khởi phát với các đối tượng bệnh này.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền