Gói tổng quát giải trình tự toàn bộ hệ gen phân tích toàn bộ 23.000 gen bệnh học

Toàn bộ trình tự bộ gen có thể giúp phát hiện các biến thể di truyền, các gen gây bệnh, cho phép nhận diện đến hơn 7000 bệnh và đặc tính di truyền đã được công bố trên thế giới.

*Bao gồm kết quả Gói Ung thư Di truyền Tổng quát

Lí do?

Personalized Healthcare Solution by An Inherited Trait

Chăm sóc sức khoẻ hiệu quả

Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn tổng hợp kết quả khám tổng quát và kết quả xét nghiệm di truyền cá nhân

Kết quả tối ưu

Tập trung trực tiếp vào vùng mã hóa của bộ gene. Bao gồm hơn 23.000 gene ( giải mã đến 85% thông tin bệnh học)

Phòng ngừa rủi ro bệnh tật

Các thông tin di truyền giúp bạn thay đổi lối sống và đưa ra các quyết định ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe bản thân

Tại sao bạn nên tìm
hiểu về Gen bản thân?

  • Gen là nguồn thông tin quan trọng về cuộc sống.
  • Chẩn đoán bệnh hiếm ngay cả khi các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm thông thường không tìm được căn nguyên
  • Kiến thức về cơ chế hoạt động và ảnh hưởng từng gen đang liên tục được khám phá
  • Các biến thể gen có thể làm tăng nguy cơ các bệnh phổ biến như cao huyết áp, ung thư;  ảnh hưởng đến phản ứng vơi các loại thuốc; hoặc độ thích nghi của cơ thể với ô nhiễm môi trường.
  • Một lượng thông tin khổng lồ đang được giấu trong hệ gen của bạn.

Hỗ trợ chuẩn đoán di truyền các bệnh đơn gen

- 19 chuyên khoa bệnh di truyền

- 7000 bệnh học

- Cập nhật dữ liệu y văn sau mỗi 6 tháng

Đăng ký tư vấn

Xét nghiệm gen Di truyền tổng quát