PHÂN TÍCH GEN - SỬ DỤNG TRỌN ĐỜI
PHÂN TÍCH 2089 GEN
card icon 1
BIẾT ĐƯỢC KHẢ
NĂNG CHUYỂN HÓA
DINH DƯỠNG
CỦA TRẺ
card icon 2
THẤU HIỂU TÍNH
CÁCH CỦA TRẺ
card icon 3
PHÁT HIỆN
TÀI NĂNG RIÊNG
CỦA TRẺ
card icon 4
PHÂN TÍCH GEN CHO TRẺ
NGAY
PHÁT HIỆN TÀI NĂNG CỦA TRẺ
TRẺ CÓ KHẢ NĂNG
NGỮ ÂM?
card icon 5
TRẺ GIỎI VỀ TOÁN HỌC?
card icon 6
TIỀM NĂNG ÂM NHẠC
CỦA TRẺ VƯỢT TRỘI?
card icon 7
PHÂN TÍCH GEN CHO TRẺ
NGAY
DINH DƯỠNG PHÙ HỢP VỚI GEN CỦA TRẺ
KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA
DINH DƯỠNG CỦA TRẺ
card icon 8
NGUY CƠ BÉO PHÌ
card icon 9
DỊ ỨNG VỚI SỮA, ĐẬU PHỘNG
card icon 10
PHÂN TÍCH GEN CHO TRẺ
NGAY
THẤU HIỂU TÍNH CÁCH CỦA TRẺ
TRẺ HƯỚNG NỘI
card icon 11
TRẺ HƯỚNG NGOẠI
card icon 12
PHÂN TÍCH GEN CHO TRẺ
NGAY
app
app
GIẢI PHÁP
TRONG TẦM TAY BẠN
Ứng dụng di động DNA+ sẽ lưu trữ và hiển thị Báo cáo Di truyền của bạn và người thân. Bạn có thể đọc được tất cả những thông tin cần thiết: Mức độ ảnh hưởng của gen đến khả năng mắc ung thư, bệnh mạn tính, kèm theo đó là lời khuyên phù hợp.
Bạn cũng sẽ hiểu được về khả năng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ thể, các tính trạng liên quan đến tinh thần, da, tóc... Qua đó, bạn có thể sống chủ động để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
* Dữ liệu di truyền được bảo mật theo tiêu chuẩn HIPPA (USA).
CẢM NHẬN TỪ KHÁCH HÀNG