Tag

Tag

Ung thư máu dòng tuỷ mạn tính

DNA Medical Technology | 07-08-2019

Ung thư máu dòng tuỷ mạn tính là gì? Bệnh bạch cầu dòng tuỷ mạn tính (CML) là một loại ung thư phát triển chậm của mô tạo máu (tủy xương)

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền