Tag

Tag

Dấu hiệu FASTER Đột quỵ là gì?

| 27-08-2021

Đột quỵ là bệnh đang khá phổ biến hiện nay. Dấu hiệu FASTER giúp chúng ta nhận diện để kịp xử trí.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền