Tag

Tag

Di căn là gì?

| 11-08-2021

Di căn là sự lây lan của các tế bào ung thư đến các khu vực mới của cơ thể, thường là theo hệ thống bạch huyết hay dòng máu.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền