Tag

Tag

Dấu hiệu FASTER Đột quỵ là gì?

| 27-08-2021

Đột quỵ là bệnh đang khá phổ biến hiện nay. Dấu hiệu FASTER giúp chúng ta nhận diện để kịp xử trí.

"Làm thế nào để nhận biết đột quỵ?" tại Viet Capital Bank

DNA Medical Technology | 12-04-2021

Đột quỵ rất nguy hiểm cho tính mạng, ngày càng trẻ hoá! 

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền