Tag

Tag

Cuộc đời nghiên cứu ung thư di truyền của Henry Lynch

DNA Medical Technology | 13-06-2019

Henry Lynch nghiên cứu nguyên nhân di truyền của ung thư đại tràng không đa polyp từ những năm 1960. Thời điểm đó, không ai tin rằng ung thư có thể di truyền.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền