Tag

Tag

Ung thư máu dòng tuỷ cấp

DNA Medical Technology | 07-08-2019

Ung thư máu dòng tuỷ cấp là gì? Bệnh là một rối loạn bạch cầu cấp tính, một dạng ung thư mô tạo máu. đặc trưng bởi sự tăng sinh dòng vô tính bắt nguồn từ các tế bào gốc tạo máu nguyên thủy hoặc các tế bào tiền thân trong tuỷ xương.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền