Tag

Tag

Chiến dịch Sống khỏe – Sống yêu thương

DNA Medical Technology | 13-07-2021

Từ ngày 01/06-31/12/2021, người thân của bệnh nhân ung thư sẽ được tầm soát ung thư di truyền với mức giá ưu đãi 50% qua chiến dịch Sống khỏe – sống yêu thương của DNA Medical Technology.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền