Tag

Tag

Healthtalk "Ai cũng có thể trầm cảm" diễn ra tại FPT Telecom

DNA Medical Technology | 08-04-2021

​​​​​​​Nằm trong chuỗi sự kiện Healthtalk – Sống đúng của DNA Medical Technology tổ chức tại các doanh nghiệp, buổi healthtalk đầu tiên diễn ra tại FPT Telecom với chủ đề: "Ai cũng có thể bị trầm cảm" đã thành công tốt đẹp.

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền