Nguồn gốc lịch sử di truyền học

Di truyền học liên quan đến việc nghiên cứu gen, di truyền, sinh học phân tử, hóa sinh, thống kê sinh học và kết hợp kiến ​​thức về công nghệ tiên tiến, khoa học máy tính và toán học

DNA Medical Technology | 24-09-2019


Di truyền học liên quan đến việc nghiên cứu gen, di truyền, sinh học phân tử, hóa sinh, thống kê sinh học và kết hợp kiến ​​thức về công nghệ tiên tiến, khoa học máy tính và toán học. Ngày nay, ứng dụng của di truyền học đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các căn bệnh có tính di truyền như bệnh thiếu máu bẩm sinh hay các loại ung thư có khả năng di truyền cao.

Vậy, các bạn đã từng biết lịch sử phát triển của di truyền học như thế nào không? Cùng DNA Medical Technolody tìm hiểu nhé! 

Từ giữa đến cuối thế kỷ 19

Nguồn gốc của di truyền nằm trong sự phát triển của các lý thuyết tiến hóa. Đó là vào năm 1858, nguồn gốc của các loài và cách biến đổi loài được phát triển sau công trình nghiên cứu của Charles Darwin và Wallace. 

Họ đã mô tả làm thế nào các loài mới phát sinh thông qua quá trình tiến hóa và cách chọn lọc tự nhiên xảy ra để phát triển các hình thức mới. Tuy nhiên, họ không biết các vai trò của các gen trong hiện tượng này.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Gregor Mendel, một nhà sư người Áo, đang thực hiện nhiều thí nghiệm về di truyền và đối tượng là cây đậu Hà Lan. Ông mô tả đơn vị di truyền là một tính trạng không thay đổi và được truyền lại cho con cháu. Công việc của ông trên thực tế là cơ sở để hiểu các nguyên tắc di truyền ngày nay. 

Do đó, Gregor Mendel được biết đến như là Cha đẻ của Di truyền học. Tuy nhiên, có rất ít nhận thức về công việc của Gregor trong thời gian này.

Cũng trong giai đoạn này, Haeckel dự đoán chính xác rằng vật liệu di truyền nằm trong nhân. Miescher cho thấy vật liệu trong nhân là một axit nucleic. Nhiễm sắc thể là đơn vị mang thông tin di truyền cũng được phát hiện trong khoảng thời gian này.

Đầu thế kỷ 20

Chính trong thời gian này, các “Nguyên tắc Mendel và Lý thuyết về nhiễm sắc thể” đã được thiết lập. Công việc của Mendel hầu như không được biết đến. Mãi đến năm 1900, có một sự khám phá lại các nguyên tắc và ấn phẩm của Mendel bắt đầu trích dẫn công việc của ông.

Sự phát triển của lý thuyết nhiễm sắc thể dẫn đến sự ra đời của lĩnh vực tế bào học. Những quan sát đầu tiên về bất thường nhiễm sắc thể (ví dụ lặp đoạn, mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn) đã được báo cáo trong khoảng thời gian này.

Giữa thế kỷ 20

Đó là vào những năm 1870, vật liệu trong nhân được xác định là axit nucleic. DNA được xác định là vật liệu di truyền từ những năm 1920 đến giữa những năm 1950. Các thí nghiệm của Griffith với một chủng vi khuẩn đã được thiết lập.

Avery, MacLeod và McCarty tiếp tục chỉ ra rằng DNA, không phải protein hay RNA là yếu tố chịu trách nhiệm cho sự di truyền và tiến hóa của các chủng vi khuẩn được nghiên cứu bởi Griffith.

Sau đó, Watson và Crick trong công trình đột phá của họ đã xác định cấu trúc của DNA và những người khác cho rằng DNA có chứa mã di truyền. Mã được phát hiện vào những năm 1960. Crick đã khám phá ra quá trình phiên mã và dịch mã và dẫn đến sự hình thành trung tâm của Sinh học phân tử.

Giữa thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21

Thời kỳ này đã báo trước khái niệm về sinh học phân tử và di truyền phân tử. Nhiều công nghệ tiên tiến đã tạo nên bước đột phá trong nền tảng kiến thức tại thời gian này. Các kiến thức trên bao gồm sinh học phân tử, công nghệ ADN tái tổ hợp và phương pháp công nghệ sinh học.

Các phương pháp đánh dấu ADN bằng phóng xạ hoặc huỳnh quang để phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị cũng như các công cụ nghiên cứu đã được phát hiện trong thời gian này.

Các enzyme giới hạn đã được phát hiện và sử dụng để xây dựng các phân tử DNA tái tổ hợp có chứa DNA ngoại lai có thể được phát triển dồi dào trong các chủng vi khuẩn.

Sau đó, các phương pháp như PCR (phản ứng chuỗi polymerase) và một loạt các phương pháp công nghệ sinh học khác và các ứng dụng mới đã được tìm thấy trong y học, dược lý học cũng như nghiên cứu, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống của con người.

Nguồn:

  1. psych.colorado.edu/.../Ch%2001%20History%20of%20Genetics.pdf

  2. gymnasium441.ru/.../A%20History%20of%20Genetics,%202001,%20p.107.pdf

  3. www.goddardlab.com/.../HistoryofGenomics_philmcclean.pdf

  4. http://www.angrau.net/StudyMaterial/GPBR/GPBR111.pdf

Tags:

Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền