Giới thiệu ứng dụng xem báo cáo di truyền DNA+

Ứng dụng DNA+ do đội ngũ chuyên gia công nghệ của DNA Medical Technology phát triển giúp khách hàng đọc thông tin di truyền, tư vấn sức khỏe giúp sống tốt hơn.

DNA Medical Technology | 10-06-2021


Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền