Hiểu đúng về bệnh di truyền: Béo phì

Béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe

DNA Medical Technology | 10-06-2021


Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền