Hiểu đúng về bệnh di truyền: Ung thư phổi

Ung thư phổi hay ung thư phế quản là một khối u ác tính phát triển từ biểu mô phế quản, tiểu phế quản, phế nang hoặc từ các tuyến của phế nang

DNA Medical Technology | 10-06-2021


Đăng ký tư vấn

Ung thư di truyền